22 oktober 2021 . Eten voor Eten.

Het is bijna alweer een vertrouwd concept. Noteer alvast in uw agenda dat wij de Harmoniezaal in Rijsbergen vastgelegd hebben voor ons
evenement Eten Voor Eten. Dit gaat plaatsvinden op vrijdag 22-10-2021. Er zijn in de afgelopen twee jaar
ondanks de pandemie genoeg zaken gepasseerd in Nepal om dat met u te willen delen .  Er valt o.a. wat te vertellen over een samenwerking die we onlangs zijn aangegaan met een Stichting uit België. Zij zullen zich op de avond aan u voorstellen.

Natuurlijk gaan we dit organiseren conform de geldende coronaregels. Als u komt zullen we u daarom vragen om een  een vaccinatiebewijs of recente test .