Voorzitter Cecile de Theije in Nepal.

Afgelopen woensdag zijn onze voorzitter en haar partner Rene vertrokken voor een werkbezoek aan ons werkgebied in Nepal. Ze zijn daar vooral om ons project op het gebied van het verzorgen van Praktisch Agrarisch Onderwijs verder vlot te trekken en vorm te geven. Hoofddoel van de reis is het verder uitwerken en bouwen van de “modelboerderij ” en het werven van studenten.

Cecile en Rene zijn op dit moment nog in Kathmandu en hebben daar de eerste besprekingen met onze contactpersonen in Nepal al gevoerd. Er zijn ook al een aantal bedrijven bezocht om spullen in te slaan die in het gebied gebruikt gaan worden.

Ze vertrekken zo snel mogelijk naar het werkgebied in Soluhkombu in Nepal . Je kunt, als je dat wil, ze volgen via deze link naar Polarsteps.

(https://www.polarsteps.com/stichtingtashidelek/2819083-met-tashi-delek-naar-soluhkumbu? fbclid=IwAR1OqadEZDylz43Otb8CVBJhMsjVHJoC9fK1fToR9uqjcHgQ3boXxX59Dto