Bestuur

Bestuur

Cecile de Theije, Voorzitter

Als voorzitter van Stichting Tashi Delek vind ik het belangrijk dat donaties direct bij de doelgroep terecht komen. Jan reist ieder jaar zelf naar Nepal zodat hij  met eigen ogen kan zien en beleven wat de behoeften zijn van de boeren in een ruig berggebied waar land-en tuinbouw nog moeizaam verloopt.

Door gericht materialen aan te schaffen, mensen zelf verantwoordelijk te maken voor hun oogst en hen bij te scholen, worden kleine daden omgezet in grote opbrengsten.
Het geeft mij veel voldoening dat de mensen in Nepal iedere keer vol trots op foto’s laten zien wat zij in kleine stapjes bereiken.

Bestuur

Jan Dictus, Projectmanager

Mijn eerste kennismaking met Nepal dateert uit het jaar 2009. Samen met mijn vrouw ben ik in het dorp Mude geweest. Daar heb ik kennis gemaakt met de lokale mensen, hun gewoontes en hun manier van land – en tuinbouw bedrijven.

Dit heeft er toe geleid dat ik samen met mijn vrouw deze stichting heb opgericht met het doel geld in te zamelen om deze mensen te helpen . Maar dan wel in een vakgebied waar ik zelf ook enige kennis van heb. (Ik was in het verleden boomkweker.) Dat heeft er in geresulteerd dat wij op een breed agrarisch vlak de mensen proberen te helpen zowel direct als indirect.

Bestuur

Judith Cranenburg, Penningmeester.

Hallo ik ben Judith. Ik ben getrouwd met Marc en samen hebben wij twee zonen. Geboren in Breda maar getogen in Rijsbergen. De doelstelling van Tashi Delek, een betere leefomgeving van de lokale bevolking van Mude vind ik een mooi streven.

Maar vooral de passie van Jan waarmee hij dit doet en het enthousiasme waarmee hij dit via zijn verhalen op zijn medemens kan overbrengen hebben mij doen besluiten mezelf voor deze stichting als bestuurslid in te zetten.

Bestuur

Els Bastiaansen, secretaris.


Hoi. Ik ben Els. De stichting Tashi Delek heb ik leren kennen via Jan en Annie Dictus. Mijn agrarische achtergrond bracht on bij elkaar. Wij runden in die tijd een melkvee bedrijf. Jan vertelde over zijn werk in Nepal. De mensen daar te helpen en te leren hun eigen voedsel te verbouwen sprak me erg aan. Ik help graag mee om de Stichting vanuit Nederland te ondersteunen.

Bestuur

Jack Mathijssen, bestuurslid.

Hallo . Ik ben Jack. Ik geniet nu van mijn pensioen. Daarvoor heb ik 29 jaar in het onderwijs gewerkt. Daarna heb ik een carrière switch gemaakt en had ik vanaf mijn 50e levensjaar een eigenbederijf in de uitvaart branche . Zowel in het onderwijs als in de uitvaartverzorging staat de mens centraal. Dat is ook het geval bij de Stichting TASHI DELEK . Omdat ik nu wat meer tijd heb draag ik graag mijn steentje hier aan bij. Ik zal me voornamelijk bezig gaan houden met de zaken die wat geld in het laatje van de Stichting kunnen brengen.