Wat doen wij

Over de stichting

Ons verhaal

In 2009 ben ik samen met mijn vrouw in Nepal geweest.
We hebben daar in het district Solu Khumbu het dorp Mude en omstreken bezocht,wat zo’n 2600 meter boven NAP ligt. De mensen moeten daar rond komen met datgene wat ze op het land telen en oogsten.
Tijdens het trekkingseizoen gaan mannen,die dat kunnen,mee als drager,gids of kok om extra inkomen te vergaren.
Omdat ik van agrarische afkomst ben, heb ik me de situatie van dit dorp en omgeving erg aangetrokken. De akkerbouw brengt te weinig op en er vindt op grote schaal kaalslag plaats met als gevolg erosie.

Het gebied waar ik ben geweest ligt op ongeveer dezelfde breedtegraad als Nederland. Dit houdt in dat op zowel agrarisch en bosbouwgebied veel soorten overeenkomen met soorten in Nederland.
We hebben het dan over veel soorten groenten, fruit ,akkerbouwgewassen en bosplanten. Al deze zaken hebben mij gesterkt om meer voor deze mensen te willen betekenen. Ze te helpen bij een beter en gezond leven waar ze mijns inziens recht op hebben. Wij zamelen daarom gelden in om deze ter beschikking te stellen aan de lokale bevolking daar. Met als doel de bevolking zelfredzaam te maken, zodat ze in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van financiële hulp van buitenaf.

De Stichting Tashi Delek is dus werkzaam in het district Solu Khumbu in Nepal.
Op dit moment richt De Stichting zich op de dorpen Sherpa Mude, Mude Pasal  Beli Danda, Kerung en Ang Pang. Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding en hier hopen we met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen.
Wij proberen er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door onze ondersteuning meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan. Door opzetten van coöperaties willen we bijdragen aan een goede samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling.
Ook willen we de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze  in de toekomst minder afhankelijk worden van financiële ondersteuning.

 Ons doel is: 

  • Betere teeltmethodes te bewerkstelligen op de ecologische manier.
  • Het maken en leren gebruiken van goede compost.
  • Mogelijk het oprichten van een proefboerderij in de regio als voorbeeld en training.
  • Opleiden van jongeren voor de agrarische sector.
  • Opslag van bronwater realiseren.
  • Terug dringen van erosie door klimatologische veranderingen.