25 november 2022. ETEN VOOR ETEN

Het is  een vertrouwd concept. Noteer alvast in uw agenda dat wij de Harmoniezaal in Rijsbergen vastgelegd hebben voor ons
evenement Eten Voor Eten. Dit gaat plaatsvinden op vrijdag 25  november 2022 . Op deze avond wordt u verwend met heerlijke stampotten en praten we u bij over onze activiteiten hier en in ons werkgebied in Nepal . Tot dan ?